امید

ادبی_هنری×

 

ایران و ایرانی

شود آیا که رود تیره شب ظلمانی

آسمان وطنم باز شود

وطنم ایران است

وطنم چون جان است

منم ایرانی و ایرانشهری

همه اهل سخن و گفتارند

عجمم، پارسیم و تخمه ، نژادم پاک است

من اصالت دارم

من نجابت دارم

ریشه ام تا کورش،بلکه دیرین تر از او نیکوئی است

همه پندارم نیک، همه کردارم نیک، همه گفتارم نیک

نسل ایرانی ام و اهل سخن و گفتارم

آریائی همشان آزاده اند

همه اهل هنرند

هنر اجدادم همه از حرف و سخن بوده و صلح

ما نجیبیم ولی بیداریم

سر به زیریم ولی هوشیاریم

اهل رزمیم که شیر و شمشیر- نقش برجسته دیرینه ماست

لیکن از لطف اهورامزدا که آموخت بیان انسان را

با سخن می جنگیم

تا مگر کار به انجام رسد

منم ایرانی و ایرانی آزاد و صبور

اهل منطق همه نیک آیینند

آخرین حربه هر آدم عاقل جنگ است

به جز این هر که کند ما همگی بیزاریم

ذکر و تسبیح من این است -«سپاس» از اهورامزدا

شود آیا کرم بر سر ما

مردی از تخمه پاکان زمین

نسلی از جنس رسول خاتم

سید پاک نژادی ز علی با دل پاک

زاده فاطمه بی همتا

موسوی همت و عیسی دم و آماده کار

سایه گستر کند و راه نماید

که پس از سی سنه پر فریاد، فکر مردم باشد

سفره هامان خالی

چهره هامان درهم

ناامید ازفردا

خسته از از فقر و سرافکنده و شرمنده و حیران و خراب

چه کنم؟

این چه شود؟

آن چه شود؟

ورد زبان

رشته ای بر گردن

هر که از راه رسید

از درون خالی بود

هر چه کم داشت به جاش-با دهانی پر از شعر و شعار

وعده می داد و فریب

رشته را برمی داشت می کشید از پی خویش

 باهمه دعوا داشت

بر سر سفره او همه بودند

هر کسی جایی داشت

به جز این مردم بیچاره و این خاک غریب

اینک اما به نظر آمده مردی است غیور

که در بسته ما بگشاید!

 


رنگ عشق (امید)

 

ابرهای تیره هم خواهد رفت!

آسمان بار دگر آغوشش

آنچنان باز شود تا من و تو

چهره در چهره خورشید

پر از نور امید

چهره را باز کنیم

گل لبخند مگر باز شکوفا گردد

بر لب خسته و خشکیده ما

چشمه ها می جوشند

بار دیگر از چاه

دلوهایی پر آب

پشت هم می آیند

خاک خشکیده این دشت و کویر

بلکه سیراب شود بار دیگر

نهرهایی که در این جسم نحیف

همچون رگ در بدن انسان است

باز هم پر شود از شرشر آب

رنگ هستی سبز است

زندگی با سبزی که به آرامی و نرم

جامه ای می پوشد بر تن لخت درختان صبور

رنگ نفرت زرد است

رنگ خاکستری از نومیدی است

رنگ خاتم سبز است

رنگ قائم سبز است

رنگ هابیل و سپس نوح نبی

ابراهیم

رنگ موسی کلیم

رنگ عیسای محبت، مریم

رنگ پیغمبر خاتم سبز است

و از او رنگ علیست

رنگ زهراست

ازین دامن پاک رنگ اولاد علی تا آخر.......

طعم شیرین سحر هم سبز است.

نوشته شده در جمعه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت توسط سیمین اسحاقی|


Design By : Night Skin